Marble Surface
DRONE FILM OG FOTO

Vårt mål er å redusere dine problemer og farer i IT-hverdagen til et absolutt minimum. Derfor leverer vi ITvakt som inneholder:

  • Endepunktsbeskyttelse

  • Oppdateringskontroll

  • IT-helse

  • Backup

AdobeStock_118479814_Preview_edited.jpg
ENDEPUNKT-BESKYTTELSE

Datatrafikk mellom PCer og omverdenen (web, e-post o.l.) er ofte definert som «det svake ledd». Overvåkingen av dette er det vi kaller «Endepunktbeskyttelse». ITvakt overvåker PCene og sørger for å best mulig hindre angrep utenfra. Mange av angrepene skyldes handling i form av å f.eks. klikke på en lenke på en nettside eller i en e-post. ITvakt har innebygde funksjoner som både overvåker handlingene og kan reagere på uvanlig oppførsel på en PC.

OPPDATERINGS-KONTROLL

Flesteparten av digitale angrep skjer via sikkerhetshull i datasystemer som ikke er oppdatert. ITvakt inneholder funksjoner som sørger for at du alltid har siste sikkerhetspakke av operativsystemet installert, samtidig som at flere andre drivere og programmer er «up to date» (f.eks. Java, Adobe osv.).

IT-HELSE

ITvakt har oversikt over din PC i forhold til ytelse og driftssikkerhet. Du kan f.eks. få varsel om en harddisk begynner å bli full, om minnet blir for lite osv. slik at det kan tas nødvendige grep før ev. problemer oppstår.

BACKUP

Skulle det skje noe med dine datasystemer er backup din viktigste trygghet. Velger du vår backupløsning vil det bli tatt skybasert backup av din data. I ettertid kan backupen benyttes til å gjenskape tapt data til hvilken som helst PC, eller du kan bruke den til å finne tilbake til en enkelt fil som du kanskje har slettet ved en feiltakelse.