X
 
 

Dronetjenester, film og foto fra lufta

Ramvik deltok på Norges største dronekonferanse (Droner i Norge 2018) som ble avholdt i Bodø i slutten av januar.

Der fikk vi snakke med mange store aktører i bransjen og fikk sett på og demonstrert det alle nyeste av utstyr.

Vi var også invitert til Luftfartstilsynet hvor vi fikk en innføring i de nye reglene for droneoperatører som innføres via EU i tiden som kommer. Disse skal sendes ut på høring i løpet av februar. Slik reglene er foreslått så virker det som om det blir noe enklere å være dronepilot i de minste klassene, men enda mer krevende å bli sertifisert i de andre. 

Når vi flyr med drone så deler vi samme luftrom som øvrig lufttrafikk - derfor er det svært viktig å kjenne til og etterfølge reglene. Det handler om sikkerhet. Benytter du Ramvik for foto og film med drone kan du være sikker på at vi etterlever dette.

Ramvik har godkjente droneoperatører og -piloter som kan bistå med dronetjenester som film- og fotooppdrag fra lufta. 

Dette er en forholdsvis ny bransje med ny teknologi som er i stadig utvikling. Droner i dag er forholdsvis enkle å fly, men siden de opererer i luftrommet sammen med annen luftfart er både droner og personell underlagt strenge lover og reguleringer. Vi i Ramvik har godjente operatører og piloter med nødvendige lisenser og sertifikater. Droneparken vi benytter gir oss muligheter til nye og spennende vinkler på film og foto fra luften. Det er også mulighet for innendørs dronefilming for å gi opptaket nye vinkler.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette. Vi er gode på å integrere film og foto i nettsider vi leverer, og kan gjerne gi deg et godt tilbud på nye nettsider hvor slik filming kan være en del av det grafiske uttrykket.


 • per_kvalvik_20170615110908_0179.jpg
 • Gomalandet
 • Dronetjenester fra Ramvik AS
 • Dronetjenester fra Ramvik AS
 • Dronetjenester fra Ramvik AS
 • Husøya på Frei
 • Nordlandet
 • Vågen
 • Varden i Kristiansund
 • Sykehuset i Kristiansund
 • Kirklandet i Kristiansund
 • Over havna i Kristiansund
 • Kontoret vårt i Nordmørsterminalen i Kristiansund
 • Nordsundet i Kristiansund
 • Nordlandet i Kristiansund
SNAKK MED OSS

PER KVALVIKRÅDGIVER

per@develo.no
918 47 120

LENE KVALVIKjunior designer

lene@develo.no
957 52 750

 

 

 

KONTAKT OSS