X
 
 

Dronetjenester, film og foto fra lufta

Ramvik har godkjente droneoperatører og -piloter som kan bistå med dronetjenester som film- og fotooppdrag fra lufta. 

Dette er en forholdsvis ny bransje med ny teknologi som er i stadig utvikling. Droner i dag er forholdsvis enkle å fly, men siden de opererer i luftrommet sammen med annen luftfart er både droner og personell underlagt strenge lover og reguleringer. Vi i Ramvik har godjente operatører og piloter med nødvendige lisenser og sertifikater. Droneparken vi benytter gir oss muligheter til nye og spennende vinkler på film og foto fra luften. Det er også mulighet for innendørs dronefilming for å gi opptaket nye vinkler.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette. Vi er gode på å integrere film og foto i nettsider vi leverer, og kan gjerne gi deg et godt tilbud på nye nettsider hvor slik filming kan være en del av det grafiske uttrykket.


 • Gomalandet
 • Husøya på Frei
 • Nordlandet
 • Vågen
 • Varden i Kristiansund
 • Sykehuset i Kristiansund
 • Kirklandet i Kristiansund
 • Over havna i Kristiansund
 • Kontoret vårt i Nordmørsterminalen i Kristiansund
 • Nordsundet i Kristiansund
 • Nordlandet i Kristiansund
SNAKK MED OSS

PER KVALVIKSALGSSJEF WEB

per@ramvik.no
918 47 120

 

 

 

KONTAKT OSS